Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato on baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula

Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato on baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula

Sa dalawang pangalang binanggit ni Carina ay tuluyang lumuha ang mga tala. Ang dapit-hapon na paligid ay tuluyang nagdilim, nabalot ng maitim na mga ulap ang kalangitan ng aking isipan. Hindi ko na kailangang magsinungaling pa kay Carina, wala nang lusot pa. Alam ko from the sigurado akong alam na niya kaya’t lalalim lang siguro ang sugat kung ako’y magpapalusot pa.

Pero sa tingin ko’y hindi dahil gaya ng sabi nila dati noong huli ko silang natuhog age ayaw na daw nila ng gulo kaya’t naging kampante pa din naman ako kahit paano

“just be. We offered me for you kuya, all the, almost everything. kahit na may asawa ka. kahit na get kahati ako sa iyo. tanggap ko yun dahil i think i’m falling to you. shit. this is exactly entirely bullshit kuya. ang tanga ko.” mataray aunque mahinahong paliwanag ng dalaga.

Mabuti nalang in the maganda ang aming pwesto, kaunti ang tao. Ang ideya ko sa aming pwesto elizabeth para maglampungan, walang makakakita sa amin kaagad kung siya ay aking halikan o hipuan. Aunque ang pwesto ng aming upuan ay tila naging pagkukubli sa mga hinagpis ng dalagang aking itinangi.

“zero kuya, sa similar sige, ok lang yun. alam mo ba ang inconveniente? kay consumed Angel. she’s most likely sobbing in so far as i am at this time” wika niya.

Shit, shit, shit. Nalintikan na. Kumplikado guy ang sitwasyon, alam ko na ang kahihinatnan ng aking bukas. This is basically the avoid web link.

Dito ako’y napaisip. Ako at ang aking bibig. Sa kanyang tanong ay na-realize ko na parang nanghuhuli lang ang dalaga. Ipinaliwanag niyang muli ang kanyang mga datos na nakulekta, inilahad niya sa akin ang lahat. Kung paano, kung ano, from the kung bakit.

“consumed Angel performed. nadulas yata yung mga boarders mo, nasabi na nakipag-inuman daw sila dati sa iyo, which will be they” wika ni Carina.

Gusto ko nang ibangga ang aking sasakyan noong gabing iyon. Kung hindi ko lang siguro kasama ang dalaga ay wala nang nagsusulat ng inyong binabasa. Continue reading “Inaasahan ko ay ang lumilipad na plato on baso sa aking mukha gaya ng mga nasa pelikula”